Marknadsföra Valdemarsvik

Genom att skapa ett “marknadsföringslokomotiv” ska vi sätta Valdemarsvik på kartan som Sveriges bästa kommun att leva och bo i. Det är dags att fler får reda på det vi redan vet.

Kultur- och föreningsliv

Förenings- och kulturlivet spelar en central roll för ett blomstrande Valdemarsvik, därför vill vi förenkla och förbättra förutsättningarna för kommunens föreningar.

Förskönande åtgärder

För att få människor att vilja flytta hit gäller det att vi har snyggt och prydligt i kommunen. Därför satsar vi på fler åtgärder för att göra vår kommun ännu vackrare.

Vår bakgrund

Nybyggarpartiet bildades av ett antal engagerade medborgare som tyckte att kommunen kunde styras lite annorlunda. Vi gick till val första gången 2010 och fick 6 mandat, vilket gjorde oss till näst största parti i Valdemarsvik. Det handlade inte om att skola, vård och omsorg missköttes utan vi tyckte att mer krut skulle läggas på utveckling och att förändra kommunen till det bättre, något som gäller för Nybyggarpartiet även idag.